Wiadomości

10 tysięcy złotych kary za brak skrzynki pocztowej

Wysokie kary za brak skrzynki pocztowej

Zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe każdy musi posiadać skrzynkę pocztową nazywaną również skrzynką oddawczą.

Zgodnie z art. 40 pkt. 1 podpunkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe:

„Właściciel lub współwłaściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny (podpunkt 1), budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (podpunkt 2) są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5”.

Listonosze będą dostarczali karty wyborcze

W poniedziałek 21 kwietnia 2020 roku została przyjęta przez Sejm ustawa, dotycząca przeprowadzania wyborów prezydenckich. Listonosze będą dostarczali karty wyborcze wszystkim obywatelom, którzy mają prawo do głosowania. Ustawa trafiła już do Senatu, który w ciągu 30 dni ma podjąć decyzję. Pakiet wyborczy będzie składał się z dwóch kopert w których znajdziemy kartę do głosowania oraz specjalne oświadczenie.

Wysoka kara za brak skrzynki pocztowej

W momencie stwierdzenia podczas kontroli przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, że listonosz nie ma możliwości dostarczania korespondencji do skrzynki pocztowej lub skrzynka ta nie spełnia wymagań zostanie nałożona kara pieniężna. Wysokość kary uzależniona jest od stopnia szkodliwości czynu, jednak rozpoczyna się od 50 zł, a kończy na 10 000 zł. W przypadku gdy Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej stwierdzi, że szkodliwość czynu jest znikoma, a mieszkaniec zrealizował obowiązek kara może nie zostać nałożona.

Jak powinna wyglądać skrzynka pocztowa:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 roku w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1731):

Paragraf 2 punkt 4

„skrzynka instalowana na zewnątrz budynku powinna posiadać zabezpieczenie, które zapewnia ochronę znajdujących się wewnątrz przesyłek listowych przed szkodliwych wpływem warunków atmosferycznych”

Paragraf 3:
Punkt 1

„wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę formatu C4 (229 mm x 324 mm)”

Punkt 2

„pojemność skrzynki powinna umożliwić umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm”.

Punkt 4

„konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki pocztowej powinna zabezpieczać przed wyjęciem przesyłki listowej”.

Paragraf 4 punkt 1

„skrzynki instalowane dla budynku wielorodzinnego powinny być oznaczone cyframi arabskimi odpowiadającymi numerom samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres, zwanych dalej „lokalami”.

Paragraf 5 punkt 1

„skrzynka powinna być zamykania niepowtarzalnym kluczem w celu zagwarantowania dostępu do zawartości skrzynki wyłącznie adresatowi”.

Jeżeli nie chcesz zapłacić kary za brak skrzynki, natychmiast ją zamontuj, wybierając skrzynkę pocztową należy zwrócić uwagę na jej funkcjonalność, formę i zdobnictwo, ponieważ staję się ona dekoracją naszych drzwi lub bramy.

Tagi
Pokaż więcej

Monika Szczepanik

Pasjonuję się poszerzaniem swojej wiedzy i rozwojem umiejętności. Uwielbiam spędzać swój wolny czas na łonie natury w bliskich i dalekich zakątkach świata. Interesuje się tworzeniem stron internetowych i programowaniem zaawansowanych aplikacji.

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
X
Close