Błędy językowe

Wyjaśniamy nieświadome i codzienne błędy językowe popełniane przez Polaków na co dzień. Wyróżniamy kilka typów błędów językowych takich jak gramatyczne, leksykalne, stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne. Poprawna polszczyzna, którą używamy wyrażając swoją opinię lub podczas pisania różnorodnych dokumentów i pism świadczy o naszym poziomie edukacji i wiedzy.

Podajemy poprawne i niepoprawne sformułowania językowe po to aby skutecznie zapamiętać poprawną wersję językową. Wszystkie artykuły, zagadnienia i porady językowe, które są dostępne w kategorii poświęconej językowi polskiemu są zweryfikowane na podstawie oficjalnych słowników. Wiedza językowa dostępna poniżej jest starannie przygotowywana przez wykształconych redaktorów z myślą o uczniach, nauczycielach i każdej osobie, której przytrafiła się niewiedza lub błąd językowy.

Wziąć czy wziąść

Poprawna pisownia Niepoprawna pisownia Przykładowe zdanie z poprawną formą zapisu Marek przed wyjściem z domu miałeś wziąć ze sobą śmieci.

Przeczytaj więcej »

Co to jest błąd językowy?

Błędem językowym nazywamy nieuzasadnione i nieświadome odstąpienie od obowiązującej normy językowej, jak również element wypowiedzi w danym języku, którego nie…

Przeczytaj więcej »
Back to top button
X
Close